Sume contractate pentru activitati de transport sanitar neasistat            
                   
  An 2023                
                lei  
Nr. Crt. DENUMIRE FURNIZOR Domeniul de activitate Valoare contract ianuarie 2023 Valoare contract februarie 2023 Valoare contract martie 2023 Valoare contract aprilie 2023 Valoare contract mai 2023  Valoare contract iunie 2023  Total
1. MULTI ACTIVE SERVICE SRL Transport sanitar neasistat 23.093,25 25.667,58 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 170.760,83
2. MALINA AUTO CLINIC SRL Transport sanitar neasistat 10.844,58 14.640,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 86.484,58
  TOTAL   33.937,83 40.307,58 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 257.245,41
                   
                lei  
Nr. Crt. DENUMIRE FURNIZOR Domeniul de activitate Valoare contract iulie 2023 Valoare contract august 2023 Valoare contract septembrie 2023  Valoare contract octombrie 2023 Valoare contract noiembrie 2023  Valoare contract decembrie 2023  Total
1. MULTI ACTIVE SERVICE SRL Transport sanitar neasistat 21.350,00 21.350,00 25.757,25       68.457,25
2. MALINA AUTO CLINIC SRL Transport sanitar neasistat 18.300,00 18.300,00 22.707,25       59.307,25
  TOTAL   39.650,00 40.307,58 45.750,00       127.764,50