Coduri IBAN servicii medicale

COD IBAN  DENUMIRE 
RO88TREZ27A660301200109X Medicamente cu şi fără contribuţie personală
   
RO35TREZ27A660302200109X Medicamente pentru bolicronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale de sănătate
   
RO79TREZ27A660303200109X Materiale sanitare specifice
   
RO70TREZ27A660305200109X Dispozitive şi echipamente medicale
   
RO26TREZ27A660401200109X Asistenţă medicală primară
   
RO70TREZ27A660402200109X Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
   
RO17TREZ27A660403200109X Asistenţă medicală stomatologică
   
RO61TREZ27A660404200109X Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice
   
RO08TREZ27A660405200109X Asistenţă medicală în centrele medicale multifuncţionale (recuperare)
   
RO96TREZ27A660601200109X Spitale generale
   
RO87TREZ27A660700200109X Îngrijiri medicale la domiciliu
   
RO33TREZ27A661100200109X Prestaţii UE