Număr Titlul Data
Ordin nr. 673/250 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 2012-06-29
Ordin nr. 254 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ 2012-06-28
Ordin nr. 544/176 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor, subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ 2012-06-07
HG nr. 578 pentru modificarea şi completarea Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2012 2012-06-02
Drept la replica 28.02.2012 2012-02-28
Ordin nr. 25 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea 2012-01-30
Ordin nr. 24 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 2012-01-30
Ordin nr. 952 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 2011-12-22
Ordin nr. 907 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate 2011-11-10
Ordin nr. 892 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate 2011-10-31
Ordin nr. 819 privind avizare/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale 2011-10-13
Ordin nr. 748 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409 din 17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioare 2011-09-22
Ordin nr. 740 privind evaluarea satisfactiei asiguratilor fata de calitatea serviciilor medicale furnizate in sistemul asigurarilor de sanatate 2011-09-15
Ordin nr. 723 privind evaluarea satisfactiei asiguratilor diagnosticati cu anumite boli cronice 2011-08-31
Ordin nr. 571 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 2011-06-27