In conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma in sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea CNAS.

 

   CAS Calarasi functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS. Principalele atributii ale CAS Calarasi, sunt urmatoarele :

 

•sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;

 

•sa administreze bugetul propriu;

 

•sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice CNAS;

 

•sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;

 

•sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;

 

•sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

 

•sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor legale;

 

•sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului cadru;

 

•sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;

 

•poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;

 

•sa asigure, in calitate de institutiei competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state;

 

•alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

   Organele de conducere ale CAS CALARASI sunt Consiliul de administratie si Presedintele Director General.

 

   CAS Calarasi se afla in relatii contractuale cu urmatoarele categorii de furnizori de servicii medicale:

 

•Medici de familie

•Medici stomatologi

•Farmacii

•Spitale

•Laboratoare pentru investigati paraclinice

•Furnizori de dispozitive medicale

•Medici specialisti (in ambulatorii de specialitate )

•Unitati de recuperare medicala