Începând cu data de 01.08.2016, în conformitate cu prevederile art. 2 al.2 din OUG nr.41/2016, CAS Calarasi aduce la cunoştinţa asiguraţilor că, pentru primirea în format electronic a documentelor care conţin date cu caracter personal (ex. carte de identitate) necesare la furnizarea serviciilor publice (ex. emitere card european, eliberare formulare europene, etc) a fost creată adresa de e-mail dedicată:

info@casacl.ro

     Prin urmare orice document care conţine date cu caracter personal va fi transmis către CAS Calarasi folosind exclusiv această adresă de e-mail.