Număr Titlul Data
Ordin nr. 639 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice 2010-07-16
Ordin nr. 614 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare 2010-06-30
Ordin nr. 615 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu 2010-06-30
Ordin nr. 475 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regom special 2010-05-12
Centralizare propuneri modificare Norme metodologice de aplicare Contract Cadru 2010 2010-05-10
Ordin nr. 445 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea 2010-04-28
Ordin nr. 343/417 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatrate pentru anul 2010 2010-04-27
Ordin nr. 428 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special 2010-04-16
Anexa Ordin nr. 264/407 Anexa Ordin nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in 2010 2010-03-31
OUG nr.1 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar 2010-02-25
Ordin nr. 3621 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale 2010-02-24
Ordin nr. 354 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti directori generali ai caselor de asigurari de sanatate 2010-02-17
Ordonanta nr. 12 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale 2010-01-29
Ordin nr. 52/55 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta 2010-01-25
Ordin nr. 5 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU) 2010-01-07