Urmare a HG nr.1556/29.12.2022, Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta a medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B din HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate precum si denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, pentru unele categorii de pensionari continua si in anul 2023.

 

Beneficiarii programului sunt pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.608 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri.