In vederea acordarii si validarii serviciilor medicale catre  cetatenii ucrainieni care intra in Romania si provin din zona de conflict armat din Ucraina conform OUG nr.15/2022 facem urmatoarele precizari:

 

- persoanele beneficiare de prevederile OUG 15/2022 se vor prezenta la furnizorii de servicii medicale cu documentul de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul român din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetățenilor ucrainieni sau a cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina;

- furnizorul respectiv va transmite documentul de mai sus casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, în format electronic și semnat cu semnătura electronică calificată pe adresa de e-mail de corespondență folosită în mod obișnuit pentru transmiterea de notificări legate de derularea contractului; o copie a documentului se păstrazăde la furnizor.

- casa de asigurări de sănătate va introduce persoana în SIUI-Gestiune Asigurați-Persoane înregistrate-Nou și va genera un CNP și un CID pe care îl va trimite furnizorului pentru ca acesta să poată acorda serviciile medicale necesare.