De la 1 octombrie s-a demarat un nou subprogram național de sănătate pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, în cadrul programului național de sănătate mintală, derulat de CNAS.
Astfel, copiii și adulții diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de servicii de psihoterapie și/sau consiliere psihologică clinică și/sau consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială-logopedie, respectiv intervenții psihologice validate științific în tulburări din spectru autist, inclusiv elaborarea unui plan de intervenție personalizat pentru fiecare bolnav.
Noul subprogram este prevăzut în Ordinul nr. 774/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.
De asemenea a mai apărut :


-    Ordinul nr. 720/2023 pentru modificarea ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, cu modificările și completările ulterioare in care sunt prevăzute condițiile și documentele necesare pentru evaluarea furnizorilor care doresc să obțină evaluarea cabinetelor pentru reintrarea in relații contractuale cu CAS Satu Mare – documentele pot fi găsite aici [click] 
-    Ordinul nr. 730/2023 pentru modificarea și completarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Fișiere atașate

Ordin 774 - programe nationale.pdf