ANUNŢ

În atenţia furnizorilor de servicii medicale,medicamente şi dispozitive medicale din judeţul SATU MARE

 

     Având în vedere prevederile:

- H.G nr. 696/2021 pentru aprobarea Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022 cu completările şi modificările ulterioare

-Ordinului 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Contractului-Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022 cu completările și modidficările ulterioare

 

    Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate SATU MARE face următoarele precizări:

   Contractarea serviciilor medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală,a medicamentelor şi dispozitivelor medicale aferente anului 2021 se va desfăşura  in luna iulie,astfel:

- Până în data de 14.07.2021 toţi furnizorii  care doresc sa continue sau să intre în relaţie contractuală începând cu 01.08.2021 cu CAS SATU MARE au obligația să transmită la CAS SATU MARE în format electronic  cererea si documentele necesare contractării. Documentele existente la nivelul CAS care sunt în termen de valabiltate nu vor mai fi transmise iar cele noi sau care au fost actualizate vor fi transmise electronic asumate fiecare prin  semnătura electronică a reprezentantului legal al furnizorului .

 

Cererile depuse după data de 14.07.2021 nu vor fi luate în considerare.

-în perioada 15-31.07.2021 se va desfăşura activitatea de negociere şi încheiere a contractelor pentru anul 2021 pentru toţi furnizorii de servicii medicale ,medicamente si dispozitive medicale.

    Informații suplimentare se pot obține accesând pagina de web a    Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate SATU MARE la adresa www.cassam.ro rubrica ANUNȚURI.