Având în vedere prevederile HG nr. 423/2022 şi Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 180/2022 privind Programele Naţionale de Sănătate Curative pentru anii 2022 şi 2023, CAS Satu Mare organizează în cursul lunii aprilie 2022 procesul de contractare a medicamentelor, materialelor sanitare şi a serviciilor medicale acordate în Programele Naţionale de Sănătate Curative.

Drept urmare în perioada 11-15.04.2022 - se vor transmite la adresa de e-mail otilia@cassam.ro, cererile de intrare în contract, însoţite de CHESTIONARELE DE EVALUARE specifice fiecărui program naţional curativ, precum şi documentele  care pot fi regăsite la adresa www.cassam.ro rubrica Informaţii pentru furnizori-Furnizori de servicii medicale-Informaţii şi anunţuri contractare

                  

          Toate documentele se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului     .