DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDULUI EUROPEAN DE SANATATE

 

Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere card european

Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

2. Copie BI/CI Copie dupa actul de identitate - buletin sau carte identitate
3. Acte doveditoare a calitatii de asigurat

Ex: Adeverinta loc de munca, copie ultimul cupon de pensie, ultima chitanta ANAF

* Copiii sub 14 ani - copie certificat de nastere