AUTENTIFICARE
 • Data zilei curente se inserează automat şi nu poate fi modificată ulterior.
 • Fondul consumat (în RON) este numeric, cu două zecimale;
  • dacă se introduc mai multe zecimale sunt trunchiate la două;
  • dacă se introduc alte caractere rezultă o eroare care se poate corecta prin revenire cu
   BACKSPACE în acest ecran şi reintroducerea parolei şi a datelor corectate.
 • Datele se pot introduce de un număr indefinit de ori, dar NUMAI pentru ziua curentă. Ultimele date sunt reţinute. NU se pot modifica datele pentru zilele anterioare.
 • NOTĂ: Valorile trebuie introduse cu PUNCT ca separator zecimal