IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE  

      Avand in vedere ca incepand cu data de 01.07.2023 vor fi aplicabile reglementarile Hotararii Guvernului  nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale si ale Ordinului MS-CNAS nr.1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.521/2023, CAS Dambovita si DSP Dambovita organizeaza intalniri cu furnizorii de servicii medicale si medicamente in perioada 19-26.06.2023, dupa cum urmeaza:

 

 

 

FURNIZORI PE DOMENII DE

ASISTENTA MEDICALA

DATA  INTALNIRII

MODALTATE DE DESFASURARE A INTALNIRII

1.

Ambulatoriu de specialitate pentru specialitati clinice inclusiv  specialitatea medicina fizica si reabilitare                                                                                                              

21.06.2023 - ora 13.00

 

ON-LINE

2.

Servicii de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament

 21.06.2023- ora 14.00

ON-LINE

3.

Ambulatoriu de specialitate pentru specialitati paraclinice                                                        

 22.06.2023 - ora 13.00

ON-LINE

4.

Ingrijiri medicale la domiciliu

 

 20.06.2023 - ora 14.00

ON-LINE

5.

Ambulanta privata

 

 19.06.2023 - ora 14.30

ON-LINE

6.

Asistenta medicala primara      

 

 22.06.2023 - ora 14.00

ON-LINE

7.

Farmacii

 

 19.06.2023 - ora 14.00

ON-LINE

8.

Asistenta medicala dentara

 

 20.06.2023 - ora 14.30

ON-LINE

9.

Spitale

 

 26.06.2023 - ora 13.00

LA SEDIUL CAS DAMBOVITA