Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita este institutie publica, de interes local, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, cu buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  si care are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local.

      Casa de Asigurari de sanatate Dambovita cu sediul in orasul Targoviste str. Libertatii C2-C3, judetul Dambovita functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, ale statutului casei de asigurari de sanatate aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ale regulamentului de organizare si functionare cu respectarea prevederilor legii si ale normelor elaborate de CNAS.

      Rolul Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita este acela de utilizare eficienta a tuturor resurselor financiare si umane in folosul exclusiv al asiguratilor, prin aplicarea politicii si strategiei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in raza de competenta.

      Prin intermediul Planului de management, Presedintele director general, ca manager al sistemului local de asigurari sociale de sanatate , prin procedee specifice( analiza comparata, monitorizarea consumurilor, anticiparea tendintelor, oportunitate, realitate, eficacitate) isi propune, in esenta, finantarea judicioasa, rationala si echilibrata a tuturor domeniilor de asistenta medicala.

      Viziunea Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita este aceea ca impreuna cu institutiile interesate in promovarea starii de sanatate a populatiei (DSP,CMJ,CMDR,CFR etc.) din judet sa creasca calitatea serviciilor medicale si in final apropierea sperantei de viata atat la barbati cat si la femei de cea din tarile dezvoltate ale Uniuni Europene al carei stat membru este si Romania.