Asigurații pot solicita emiterea unui card european duplicat  la casa de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență, unde vor depune o cerere și vor plăti contravaloarea noului card și a cheltuielilor de distribuire prin servicii poștale, în valoare de 8,78 lei. Plata se poate efectua direct la casieria CAS Dâmbovița sau prin transfer bancar în contul CAS Dâmbovița (COD FISCAL 11351317) RO74TREZ2715005XXX000210 deschis la Trezoreria Mun. Târgoviște.
Până  la primirea noului card, în cazuri de urgență, asigurații pot solicita certificatul de înlocuire provizoriu.
Perioada de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului inițial.
 
   Cardul european duplicat poate fi solicitat într-una din următoarele situații:
    a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului european emis inițial;
    b) în cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial;
    c) alte situații justificate.
 
Ordin CNAS nr. 1151/2019  - Procedura de emitere a cardului european duplicat

Fișiere atașate

fisier audio obtinere card UE.wav