Fișiere atașate

Comisie paritara.pdf Atribuții comune pentru toate departamentele.doc Compartiment Achiziţii Publice. Logistica si Patrimoniu.doc Compartimentul Resurse Umane.Salarizare si Evaluare Personal.doc Compartimentul Acorduri_Regulamente europene_Formulare europene.doc Compartimentul Analiza Cereri si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale.doc Compartimentul comisii terapeutice si clawback.doc Compartimentul Contractare.doc Compartimentul Evaluare.doc Compartimentul Evidenţă Asiguraţi. Carduri si Concedii Medicale.doc Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ.doc Compartimentul Programe de Sănătate.doc Compartimentul Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt.doc Compartimentul Tehnologia Informaţiei.doc Directorul executiv al Directiei Relaţii Contractuale.doc Directorul executiv al Direcţiei Economice.doc Medicul Şef- Director executiv Adjunct.doc Presedinte Director General.doc Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate.doc Serviciul Control.doc Serviciul Decontare Servicii Medicale.doc Serviciul Medical.doc