Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita comunica furnizorilor de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale :

           SESIUNE DE CONTRACTARE SEPTEMBRIE-OCTOMBNRIE 2016

 

In baza adresei CNAS nr.P7590/09.09.2016 si adresei P7844/21.09.2016 privind modificarea FNUASS ca urmare a rectificarii bugetului de stat , in conformitate cu prevederile art.186 alin 1 si 3 din HG 161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si art.7(7) si art.8(7) din HG 206/2015 cu modificarile si completarile ulterioare , in perioada septembrie-octombrie 2016 va avea loc o noua sesiune de contractare la nivelul CAS Dambovita pentru anul 2016 pentru urmatoarele asistente :

-specialitati clinice

-specialitati paraclinice

-medicina dentara

-recuperare-reabilitare

1.Perioada de depunere a cererilor insotite de documentele necesare incheierii contractelor:

                                                30.09 si 3.10.2016

2.Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita wwwcasan.ro/casdb:

                                                    04.10.2016

3.Depunerea contestatiilor la secretariatul CAS DB:

                                                    05.10.2016

4.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita wwwcasan.ro/casdb:

                                                     06.10.2016

Lista documentelor necesare contractarii pentru aceste tipuri de asistenta poate fi consultata la sediul  CAS Dambovita sau accesand site-ul institutiei la adresa wwwcasan.ro/casdb.

-Data limita de finalizare a sesiunii de contractare  :

                                                    07.10.2016

 

                                   PRESEDINTE –DIRECTOR GENERAL

                                           EC.NICULINA SANDU