PRECIZARI
 privind tratamentul cu Afatinibum, Gefitinibum si Crizotinibum aria terapeutica oncologie începând cu 01.01.2021, respectiv 01.02.2021
 1. In Monitorul Oficial al României partea I nr 1199 din 09.12.2020 a fost publicata Hotararea de Guvern nr 1045/2020 privind modificarea si completarea anexei la HG nr 720/2008 republicata,cu modificările si completările ulterioare, prin care:
 > incepand cu 01.01.2021, pentru medicamentele DCI Afatinibum si DCI Gefîtinibum a fost eliminata adnotarea G, adnotare specifica medicamentelor incluse conditionat in Lista in baza unor contracte cost volum,
 > incepand cu 01.02.2021 pentru medicamentul Crizotinibum a fost eliminata adnotarea Q, adnotare specifica medicamentelor incluse conditionat in Lista in baza unor contracte cost volum.
 2. Incepand cu data de 01.01.2021, respectiv 01.02.2021 in conformitate cu prevederile protocoalelor terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1301/500/2008 cu modificările si completările ulterioare si in baza formularelor specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările si completările ulterioare, transmise si confirmate in PIAS, vor beneficia de tratament cu DCI Afatinibum si DCI Gefîtinibum, respectiv DCI Crizotinibum toti pacienţii care indeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru includerea in tratament (pacienţii nou diagnosticati+pacientii eligibili deja incluşi in tratament in baza contractelor cost volum).
 3. Prescripţiile medicale electronice cu medicamentele (denumiri comerciale ) aferente DCI Afatinibum si DCI Gefîtinibum emise de medicul curant ca si prescripţii de tip cost -volum pana la data de 31.12.2020 inclusiv si neeliberate de farmacii pana la aceasta data, nu vor mai mai putea fi eliberate incepand cu 01.01.2021. fiind necesara emiterea de către medicul curant a unei noi prescripţii medicale electronice obişnuite online sau offline.
 4. Prescripţiile medicale electronice cu medicamentele (denumiri comerciale) aferent DCI Crizotinibum emise de medicul curant ca si prescripţii de tip cost -volum pana la data de 31.01.2021 inclusiv si neeliberate de farmacii pana la aceasta data, nu vor mai mai putea fi eliberate incepand cu 01.02.2021, fiind necesara emiterea de către medicul curant a unei noi prescripţii medicale electronice obişnuite online sau offline.
 5. începând cu data de 01.01.2021, respect 01.02.2021, având in vedere prevederile art 31 alin (8) si ale art 32 lit g) din Ordinul CNAS nr 245/2017 cu modificările si completările ulterioare:
 > prescrierea în ambulatoriu a medicamentelor Afatinibum si Gefitinibum, respectiv Crizotinibum se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI) si doar in cazurile justificate medical în fişa medicală a pacientului, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare
 > perioada de prescriere a medicamentelor Afatinibum si Gefitinibum respectiv Crizotinibum poate fi de până la 90/91/92 de zile, perioada stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale, tinand cont de starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii.