In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale : 

•Asistenta medicala primara
•Asistenta medicala de specialitate in tratamentul ambulatoriu pentru:
 -specialitati clinice
 -specialitati paraclinice
 -medicina dentara
 -recuperare-reabilitare
•Asistenta spitaliceasca
•Asistenta de urgenta si transport sanitar
•Medicamente cu si fara contributie personala
•Ingrijiri la domiciliu
•Dispozitive medicale
1.Perioada de depunere a cererilor insotite de documentele necesare incheierii contractelor: 05 - 12.07.2016
2.Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita wwwcasan.ro/casdb:   18.07.2016
3.Depunerea contestatiilor la secretariatul CAS DB:  19.07.2016
4.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita wwwcasan.ro/casdb:  21.07.2016
5.Intalnirile privind negocierea contractelor se va face conform Graficului de intalniri cu furnizorii de servicii medicale si medicamente care se va comunica ulterior;
Lista documentelor necesare contractarii pentru aceste tipuri de asistenta poate fi consultata la sediul  CAS Dambovita sau accesand site-ul institutiei la adresa wwwcasan.ro/casdb.
-Data limita de finalizare a procesului de contractare (acte aditionale/contracte) pentru anul 2016: 29.07.2016

 PRESEDINTE –DIRECTOR GENERAL
             EC.NICULINA SANDU

 

Fișiere atașate

DocumenteContractareASISTENTA PRIMARA.zip DocumenteContractare MEDICINA DENTARA.zip DocumenteContractare DISPOZITIVE MEDICALE.zip DocumenteContractare INGRIJIRI LA DOMICILIU.zip DocumenteContractare AMBULANTA.zip DocumenteContractare AMBULATORIU CLINIC.zip DocumenteContractare FARMACII.zip DocumenteContractare RECUPERARE AMBULATORIE.zip DocumenteContractare SERVICII PARACLINICE.zip DocumenteContractare ASISTENTA SPITALICEASCA.zip NORME 2016 _ANEXE.zip COCA-HG- Nr161-2016-cu modif si completari.docx Ordin 772_379_2016-criteriile ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in ba.pdf Ordin nr. 771_378_2016-regulamente-cadru de organizare si functionare comisiilor constituite in baza.pdf