NR.4438/07.06.2023

 

AGENDA DE CONTRACTARE

IUNIE  2023

 

In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

       Avand in vedere :

 

    - Hotararea Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanitate;

   - Ordinul MS-CNAS nr.1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2023 a Hotararii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medical in cadrul sistemului de asigurari de sanitate;

  - Hotararea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanitate,cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Ordinul CNAS nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanitate curative, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  CAS Dambovita organizeaza sesiune de contractare pentru toate domeniile de asistenta medicala, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale conform urmatorului  calendarul de contractare

 

 

Nr.crt

       DATA

Etape in procesul de contractare

 

1.

15.06-21.06.2023

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.

3.

22.06.2023

Afisarea listei cu dosarele respinse la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

4.

23.06.2023

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

5.

26.06.2023

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.

 

6.

26.06-30.06.2023

Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor.

 

 

       Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

         Lista documentelor necesare contractarii pentru fiecare tip de asistenta medicala/medicamente/dispozitive medicale poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE -> Informatii si anunturi contractare -> Informatii si anunturi contractare 2023”.

 

 

 

                                                           DIRECTOR GENERAL,

       JR. CRISTINA SIMA

 

Fișiere atașate

ASISTENTA PRIMARA 2023.zip DISPOZITIVE MEDICALE 2023.zip INGRIJIRI MEDICALE DOMICILIU 2023.zip PARACLINICE 2023.zip SPITALE 2023.zip STOMATOLOGIE 2023.zip CLINICE 2023.zip AMBULANTA 2023.zip RECA2023.zip Farmacii 2023-b.zip Rezultatele solutionarii contestatiilor - sesiunea de contractare iunie 2023.pdf