ANUNŢ

 

      Având în vedere  prevederile din Ordinul MS/CNAS NR. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr.161-2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, conform acestora CAS Dâmboviţa  are obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu furnizorii pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.   Întâlnirele cu furnizorii pe domenii de asistenţă medicală se vor desfăşura după cum urmează:

 

Nr. Crt.

FURNIZORI PE DOMENII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

DATA ÎNTÂLNIRII

1.

Asistenţă medicală primară

22.03.2017    ora 14.00

2.

Ambulatoriu de specialitate pentru:

-specialităţi clinice

-specialităţi paraclinice

-recuperare- reabilitare

 

28.03.2017    ora 14.00

30.03.2017    ora 14.00

29.03.2017    ora 13.00

3.

Asistenţă spitalicească

29.03.2017    ora 15.00

4.

Îngrijiri la domiciliu

28.03.2017    ora 13.00

5.

Asistenţă medicală dentară

27.03.2017    ora 13.00

6.

Farmacii cu circuit deschis

27.03.2017    ora 14.00

7.

Ambulanţa privată

27.03.2017    ora 11.00

 

 

                                 Preşedinte – Director General,

                                                     Ec. Sandu Niculina

 

Fișiere atașate

anunt contractare.pdf