Cine poate deveni coasigurat în sistemul de sănătate?

     Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate pot fi coasiguraţii acestora. În această calitate, nu plătesc contribuţie de sănătate, dar beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate.

Documentele justificative pentru încadrarea în această categorie de asigurat sunt:
-   copii ale cărţilor de identitate ale amândurora;
-   declaraţie  pe propria răspundere a persoanei coasigurate din care rezultă că nu realizează venituri;
-   declaraţie pe propria răspundere a asiguratului că o are în întreţinere.;
-   document din care să rezulte reţinerea contribuţiei de sănătate (cupon de pensie, adeverință de salariat, etc);
-   documente care atestă relaţia de rudenie (copie a certificatului de căsătorie, copie a certificatului de naştere).

Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea, la rândul lor, coasiguraţi.
 Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea acestuia anumite documente pe care el să le depună la autorități, documente enumerate în Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 1549/2018:
-  act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
-  o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii
-  o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

Fișiere atașate

Declaratie coasigurat.doc