După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa şi semna  cererea tip.  Cererea scanata, insotita de forma fizica a certificatului, va fi trimisa in format electronic la adresa de e-mail: info@casag.ro , cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";