PROCEDURA DE DECONTARE A SUMELOR, PRIVIND CONCEDII SI INDEMNIZAŢII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, CĂTRE ANGAJATORI

 

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art. 69 din Ordinul nr.15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

 

Pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate achitate angajaţilor care se suportă din FNUASS, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CAS Arges, următoarele documente:

 

  1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018.
  2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;
  3. Copia anexei 1.1 a declaraţiei D112 pentru luna de recuperare.
  4. Exemplarul al 2-lea (roz) al tuturor cetificatelor de concedii medicale aferente lunii pentru care se solicită recuperarea (inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator).

 

Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

- contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;

- numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului;

- persoana de contact.

 

În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.