Denumire compartiment Telefon /interior Fax
Tel Verde 0800800959  

Deblocare caduri de sanatate

(numai pentru cabinete medicale)

0756138025  
Secretariat 0248285928, 0248285515, 0788385367 0248/284674
Relații publice și purtător de cuvînt 0248/285928, int.2002  
Resposabil DPO 0248/285928 - int.2013  
Președinte Director General 0248/285928  
Director Relații Contractuale 0248/285928  
Director Economic 0248/285928  
Medic Șef 0248/285928  
Șef Serviciu Asigurați - Concedii medicale 0248/285928, int.2007  
Șef Serviciu Decontare Servicii medicale 0248/285928, int.2003  
Corp Control 0248/285928, int.2015  
Programe Naționale de Sănătate 0248/285928, int.2047  
Biroul Juridic și Contencios 0248/285928, int.2002  
Resurse Umane 0248/285928, int.2014  
Informatică 0248/285928, int.2013  
Contabilitate 0248/285928, int.2008  
Ghișeu Asigurați 0248/285928, int.2048  
Concedii medicale persoane juridice 0248/285928, int.2040, int. 2011  
Concedii medicale persoane fizice 0248/285928, int.2013  
Contractare Decontare Spitale și Rețete 0248/285928, int.2009  
Contractare Decontare Medicină Familie 0248/285928, int.2012  
Administrativ 0248/285928, int.4005  
Formulare tipizate 0248/285928, int.2041  
Casierie 0248/285928, int.2045  
Carduri și Formulare europene 0248/285928, int.2044  
Serviciul Medical 0248/285928, int.2006  
Dispozitive Medicale 0248/285928, int.2001