Lista cu documentele de interes public ale CAS Arges, comunicate din oficiu:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAS Arges;
2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, birourilor, serviciilor şi direcţiilor din instituţie, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
3. Numele persoanelor din conducerea CAS Arges;
4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
5. Programele şi strategiile proprii ale CAS Arges în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru;
6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituţiei;
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie;
9. Modaliţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
10. Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public;
11. Raportul anual de activitate al CAS Arges;
12. Buletine informative ale informaţiilor de interes public;
13. Programul anual al achiziţiilor publice;
14. Declaraţiile de avere şi interese, etc.

Lista cu documentele de interes public ale CAS Arges, comunicate la cerere:

1. Comunicate de presă, informări, precizări;
2. Informaţii privind coordonatele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală cu CAS Arges;
3. Numărul total al acţiunilor de control;
4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislaţie;
5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;
6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii;
7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.