Card european duplicat

Februarie 14, 2020 00:00

Vezi mai mult

ORDIN Nr. 1151/2019 din 12 decembrie 2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

Ianuarie 31, 2020 00:00

ORDIN Nr. 1151/2019 din 12 decembrie 2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

Vezi mai mult

Legislație Cardul European și Cardul Național

Mai 12, 2014 00:00

Extras din Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății

Vezi mai mult

Modalitățile de eliberare și utilizare a Cardului European, acte necesare obținerii cardului

Mai 12, 2014 00:00

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Vezi mai mult