Pentru raportarea serviciilor aferente lunii MAI 2023, conform adresei CNAS nr. P 4775/25.05.2023, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

In intervalul 01.06.2023 - 07.06.2023:

– asistența medicală primară - MF 

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

In intervalul 08.06.2023 - 12.06.2023:

– unități sanitare cu paturi - SPT

– programe naționale de sănătate - PNS

 

In intervalul 13.06.2023 - 19.06.2023:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

 

In intervalul 19.06.2023 - 23.06.2023:

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA