Formulare angajatori 

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Anexa nr.1

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ..................

2. Anexa nr.7  Adeverinta
3. Anexa nr.10  Cerere

Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Adeverință zile cocediu medical ultimele 12 luni Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale