conform Ordinului Nr. 106/32 din 3 februarie 2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

Ordin 106/32/ din 4 februarie 2015       Anexe la Ordinul 106/32/2015

 

Documente pentru evaluare-click aici-

 

Chestionare pentru evaluare-click aici-