Conform ORDIN nr. 106 din 3 februarie 2015 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare cu modificarile si completarile ulterioare

Fișiere atașate

Anexe Ordin106 din 2015.docx Ordin 106 din 2015.docx 0.Documente dosar evaluare .docx 1.Anexa 1 Cerere.docx 2.Anexa 2 Taxa evaluare.docx 3.Anexa 3 - Declaratie.docx 4.Anexa 5 Structura personal.docx 5.Anexa 6 - Aparatura.docx 6.Declaratie protectia datelor.docx 7.Chestionar Analize medicale de laborator.docx 8.Chestionar Cabinete medicale, Centre medicale.docx 9.Chestionar Dispozitive medicale-comercializare.docx 10.Chestionar Farmacii.docx 11.Chestionar Medicina dentara.docx 12.Chestionar Serv.conexe - spectrul autist.docx