Pentru raportarea serviciilor aferente lunii AUGUST 2022, conform adresei CNAS nr. P6482/17.08.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

Incepand cu 01.09.2022:

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

– asistența medicală primară - MF 

 

Incepand cu 02.09.2022:

– unități sanitare cu paturi - SPT

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

Incepand cu 03.09.2022:

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

 

Incepand cu 05.09.2022:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP

– programe naționale de sănătate - PNS