Intrebari adresate Directiei Juridic si Contencios si raspunsuri referitoare la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


Intrebare: La art. 4 alin.(2) din O.U.G. nr. 158/2005 - contributia de 0,75% se aplica la fondul de salarii si la veniturile supuse impozitului pe venit; Va rugam sa ne precizati daca in fondul de salarii sunt cuprinse sau nu si sumele achitate de unitate pentru concedii medicale si indemnizatii;

Raspuns: In fondul de salarii sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatia pentru ITM suportata din fondurile proprii ale angajatorului, asupra acestora aplicandu-se si contributia pentru concedii si indemnizatii.


Intrebare: Persoanele asigurate conform O.U.G. nr. 158/2005 sunt persoanele fizice care realizeaza venituri impozabile. Ce se intampla cu cele care nu realizeaza venituri impozabile, au avut contract de asigurare la CJP Alba iar in cursul lunii ianuarie au certificat de concediu medical boala obisnuita - initial dar nu mai au calitatea de asigurat conform O.U.G. nr. 158/2005 datorita faptului ca nu mai pot incheia contracte de asigurare? Li se plateste indemnizatia din bugetul FNUASS sau nu?

Raspuns: Persoanele care nu realizeaza venituri nu sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii


Intrebare: In cazul in care angajatorii persoane fizice si juridice si persoanele fizice nu trebuie sa depuna adeverinta de stagiu eliberata de casa de pensiicum se va determina indemnizatia pe zi care trebuie restituita acestora?

Raspuns: Angajatorul are obligatia de a determina stagiul de cotizare si de a stabili cuantumul indemnizatiilor cuvenite angajatilor proprii. Persoanele fizice au obligatia depunerii adeverintei de stagiu eliberata de casa judeteana de pensii.


Intrebare: Cum se face plata indemnizatiilor cuvenite pe baza de certificat medical persoanelor asigurate in sistemul public de pensii cu declaratie de asigurare, care nu se incadreaza in prevederile art. 1 (2) din O.U.G. nr. 158/2005, dar indeplinesc stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate ?

Raspuns: Persoanele asigurate in sistemul public de pensii cu declaratie de asigurare, care nu se incadreaza in prevederile art. 1 (2) din O.U.G. nr. 158/2005, nu se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.


Intrebare: Categoriile de asigurati prevazute la art.1 alin.2 din O.U.G 158/2005 au o limita maxima a venitului pentru care se pot asigura (conform art.9 alin.5 din Normele de aplicare a O.U.G 158/2005), neexistand o plafonare a venitului asigurat, ca de exemplu in Legea 19/2000 unde se referea la 5 salarii medii brute pe economie)? In acest caz cuantumul indemnizatiilor de concediu medical se calculeaza la veniturile asigurate?

Raspuns: In cazul in care in baza de calcul al indemnizatiilor intra venituri asigurate in sistemul public de pensii, precum si venituri asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cuantumul indemnizatiilor de concediu medical se calculeaza la veniturile asigurate potrivit Legii nr. 19/2000 (plafonate), respectiv la veniturile asigurate potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005 (neplafonate).


Intrebare: Certificatele medicale eliberate in ambulatoriu cu data de 17.02.2006 cu cod de indemnizatie 06 pe o perioada mai mare de 5 zile calendaristice se returneaza pentru a fi completate conform Ordinului nr.60/32/2006?

Raspuns: DA.


Intrebare: S-au semnalat cca 30 de situatii in care concediile medicale initiale in special pentru maternitate, au fost emise incepand cu data de 01.01.2006 (nu se aflau in plata la 31.12.2006) pentru persoane care la data de 31.12.2005 aveau calitatea de asigurat la CNPAS pe baza de declaratie sau contract de asigurare dar care nu se regasesc la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 (persoane fizice). Consideram ca art. 4 din OG nr. 1/2006 clarifica numai situatiile in care la 31.12.2005 aceste categorii se aflau in plata indemnizatiilor, in continutul articolului enumerand-se temeiurile legale in baza carora persoanele se puteau afla in plata.

Raspuns: Persoanele fara venituri, asigurate in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare, nu se pot asigura pentru concedii si indemnizatii in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Exceptie fac persoanele care la data de 31 decembrie 2005 se aflau in plata indemnizatiilor de asigurari sociale la casele teritoriale de pensii si care prezinta la plata certificate de concediu medical „in continuare" - art. 4 din O.G. nr. 1/2006.


Intrebare: Situatii in care pentru aceleasi categorii mentionate anterior se preiau in plata obligatii pe un cod de indemnizatie si dupa incetarea primei situatii care a generat riscul intra intr-un alt risc pe un nou cod indemnizatie (incapacitate temporara de munca urmata de sarcina si lauzie).

Raspuns: Pentru al 2-lea risc nu mai beneficiaza de indemnizatie. Art. 4 (2) din O.G. nr. 1/2006


Intrebare: Practica caselor judetene de pensii a fost diferita de la un judet la altul in ceea ce priveste calculul si retinerea impozitului pe indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca (incapacitate de munca urmata de sarcina si lauzie). Consideram ca pentru aceste categorii de indemnizatii se calculeaza si se retine de catre casa de asigurari de sanatate si impozitul pe venit.

Raspuns: Impozitul pe venit se calculeaza si se retine de catre platitorul indemnizatiei de incapacitate temporara de munca.


Intrebare: In situatia in care pentru persoanele prevazute in OUG nr. 158/2005 la art. 1 alin. 2 apare la sau dupa data de 01.01.2006, acestea suspendand-si autorizatia se poate vorbi de notiunea de „suspendare a calitatii de asigurat"? (exista un caz care incepand cu 01.01.2006 are concediu de maternitate si autorizatia pentru activitatea independenta este suspendata incepand cu 01.01.2006).

Raspuns: Nu se poate vorbi de suspendarea calitatii de asigurat. Nu a incheiat declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii.


Intrebare: Pentru luna ianuarie 2006, se aplica prevederile art. 12 din Ordinul 60/32/2006 referitoare la acordarea unui certificat de concediu medical initial din ambulator cu codul de indemnizatie de urgenta 06 pentru maxim 5 zile calendaristice? Evident, angajatorii care au achitat drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2006, inainte de data publicarii Normelor de aplicare a OUG 158/2005, au calculat si platit contributii pentru concedii si indemnizatii conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 399/2004 si O.U.G. nr. 158/2005 solicita CAS restituirea sumelor astfel calculate. Care este conduita legala a CAS fata de sumele pe care le datoreaza acestor angajatori?

Raspuns: NU. Pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a Normelor se fac aplicabile prevederile legale anterioare (Ordinul MS 399/974/2004).


Intrebare: Concediile medicale care in caseta calcul c/val. indemnizatie au modificari, stersaturi vor fi refuzate la plata de catre C.J.A.S. sau se va accepta cu semnatura si parafa angajatorului?

Raspuns: Certificatele CM cu modificari, stersaturi la rubrica platitor se accepta la plata daca modificarile au semnatura si stampila angajatorului.


Intrebare: Conform art.1 al.2 din O.U.G. 158/2005 sunt stabilite anumite categorii de persoane care se pot asigura pentru concedii si indmnizatii de asigurari sociale de sanatate. In conformitate cu Legea 19/2000, categoriile de persoane care se puteau asigura era mult mai generoasa, asa incat ne aflam in situatia in care se prezinta concedii medicale de la persoane care au stagiu de cotizare dar nu se incadreaza la art.1 alin.2. Intrebarea este, aceste concedii medicale se deconteaza pana la indeplinirea conditiei de stagiu stipulat la art. 12,sectiunea 3 din Normele metodologice conf. O.G. 32/27.01.2006 pentru ca art.4 din O.G. 1/2006 nu este foarte explicit pentru aceasta situatie.

Raspuns: NU.


Intrebare: Contributia privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate este obligatorie sau este numai conditie pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii? Daca sunt obligatorii, atunci O.U.G. nr. 158/2005 ar trebui sa stabileasca masuri (contraventii) pentru cei care nu depun declaratiile?

Raspuns: Contributia pentru concedii si indemnizatii este obligatorie pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. 1 din OUG nr. 158/2005, iar pentru cele prevazute la alin. 2 este facultativa.


Intrebare: Ce fonduri se suporta din indemnizatia bruta de concediu medical?

Raspuns: CAS si impozitul pe venit.


Intrebare: Daca in cadrul celor 6 luni folosite ca baza de calcul au existat concedii fara plata, cum se iau veniturile si numarul de zile pentru lunile respective ? Daca nu este luna completa ?

Raspuns: Media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.


Intrebare: Care sunt motivele imputabile salariatului, conform articolului 23 alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005?

Raspuns: Vezi Codul muncii - Legea nr. 53/2003.


Intrebare: Persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare incheiat cu casele de pensii si care la data de 31.12.2005 nu se aflau in plata indemnizatiilor de asigurari sociale la casele teritoriale de pensii, beneficiaza de plata indemnizatiilor pentru concediile medicale acordate cu 01.01.2006?

Raspuns: NU, exceptie - art. 4 alin.1 din O.G. nr. 1/2006.


Intrebare: Medicii curanti de la casele paralele cu cine trebuie sa incheie conventii?

Raspuns: CU CASELE PARALELE.


Intrebare: Incheierea de Conventii sa se faca doar cu medicii care nu sunt in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Judeteana. Pentru medicii aflati in relatie contractuala cu CJAS, propunem introducerea in Contractul de Furnizare de servicii medicale a unei Anexe care sa contina Conventia privind eliberarea de concedii medicale.

Raspuns: Conventiile se incheie cu toti medicii curanti.


Intrebare: Un medic curant poate avea una sau mai multe conventii? Medicul specialist poate incheia conventii si pe spital si pe cabinetul medical privat.

Raspuns: DA.


Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca in Anexa 2 de la Ordinul nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate se cuprind si concediile medicale suportate de angajator.

Raspuns: DA, pt evidenta concediilor medicale.


Intrebare: Exista medici de familie care au conventii de inlocuire, nu mai realizeaza venituri o perioada de timp, dar au declaratii de asigurare in sistemul public de pensii si au concedii medicale. Se pot plati aceste concedii medicale?

Raspuns: NU, doar daca sunt in continuare - pt medicul inlocuitor. Medicul inlocuit realizeaza venituri, asa ca beneficiaza de CM.


Intrebare: Precizari privind stagiul minim de cotizare pentru persoanele care au timp partial de munca.

Raspuns: Legea nu face distinctie intre timpul normal si cel partial de munca - vezi modificarea art. 103 (3) din Codului muncii prin O.U.G. nr. 65/29.06.2005.


Intrebare: Daca avem aceeasi afectiune, dar codul de indemnizarie se modifica, certificatul medical va fi "initial" sau ’’in continuare’’?

Raspuns: IN CONTINUARE, numai in situatia codurilor de indemnizatie 06 si 01, daca CM este fara intrerupere.


Intrebare: Pentru aceleasi persoane de la art.1, alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005 este necesara prezentarea unei dovezi privind incadrarea in una din aceste categorii, sau este suficient numai completarea declaratiei pe proprie raspundere?

Raspuns: Este suficient numai completarea declaratiei pe proprie raspundere.


Intrebare: Se deconteaza concedii si indemnizatii angajatorilor care au restante la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate?

Raspuns: DA.


Intrebare: La depunerea declaratiilor lunare este necesara depunerea dovezii platii contributiei pentru concedii si indemnizatii?

Raspuns: NU. Numai in cazul in care solicita restituiri de sume.


Intrebare: Care este data de la care medicii curanti care au incheiat conventii cu CAS au obligatia de a raporta pe programul furnizat de CNAS?

Raspuns: Data incheierii conventiei.


Intrebare: Pentru concediile medicale eliberate in perioada 01.01.2006 - 16.02.2006 se aplica Normele metodologice la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005?

Raspuns: NU


Intrebare: Pana la publicarea Ord. nr. 60/32/2006 au fost acordate in ambulatoriu, de catre medici de familie sau medici specialisti, certificate de concediu medical cu cod de indemnizatie "06" pentru o perioada mai mare de 5 zile (in multe cazuri si pentru perioade de cateva luni). Cu ce procent se platesc aceste concedii medicale avand in vedere prevederile Ord. MMSSF si MS nr. 399/974/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de concediu medical, Anexa 3, lit. g) "Concediul medical in caz de urgenta"?

Raspuns: Se platesc cu 100%.


Intrebare: 0,75% se plateste obligatoriu pentru asociati, administratori si de catre cetatenii straini care incheie contract de asigurat?

Raspuns: Asociatii si administratorii se asigura facultativ.


Intrebare: In cazul persoanelor prevazute in O.U.G. nr. 158/2005 art. 1 alin. 2 cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, iar aceste venituri pot sa fie mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara?

Raspuns: DA.


Intrebare: Persoanele prevazute in O.U.G. nr. 158/2005 art. 14 alin. 2, daca au si categoria de salariat este obligatorie depunerea declaratiei de asigurare si a platii contributiei de 0,75%?

Raspuns: Art. 14 (2) din O.U.G. nr.158/2005 reglementeaza prelungireaconcediului medical.


Intrebare: Pentru asiguratii ce prezinta concedii medicale eliberate de medicii curanti ce apartin CASAOPSNAJ si CASMTCT se pot deconta aceste concedii medicale de catre casele de asigurari de sanatate judetene?

Raspuns: DA


Intrebare: Problema conventiilor incheiate cu medicii curanti prescriptori ai concediilor medicale (daca medicii se afla deja in relatie contractuala cu casele de asigurari in sistemul de asigurari sociale de sanatate mai este necesara conventia)?

Raspuns: DA


Intrebare: Nu exista un Protocol incheiat la nivel national intre CNAS si CN Posta Romana privind negocierea comisionului perceput pentru facilitarea platilor prin mandat postal a indemnizatiilor (boala si maternitate) care se asigura la casa de asigurari pe baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

Raspuns: IN DISCUTIE.


Intrebare: Unitatile militare pentru cine depun declaratia privind contributia de 0,75% pentru concedii si indemnizatii?

Raspuns: Numai pt. personalul CIVIL.


Intrebare: Categoriile de persoane prevazute la art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 sunt obligate sa achite si sa declare contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,75% ? Daca da, in ce conditii de utilizeaza "Solicitarea de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii", prevazuta in anexa nr. 6 la Norme?

Raspuns: NU sunt obligate.


Intrebare: In continutul O.U.G. nr 158/2005 nu se regasesec asiguratii prevazuti la art. 5, alin. 2, din Legea nr. 19/2000 republicata, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, care prevede: "se pot asigura in sistemul public pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care nu se regasesc in situatiile prezvazute la alin 1, cele care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public, cele care nu se regasesc in situatiile de la art 38, alin.1, litera b si c, precum si cele care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public", intrucit aceste persoane nu sunt cuprinse in prevederile OUG nr.158/ 2005, ca persoane asigurate; va rugam sa ne precizati modul de achitare a concediilor medicale eliberate in continuare pentru aceste persoane, incepand cu data de 01.01.2006, cum ar fi sarcina, sarcina si lauzie, etc.

Raspuns: Pentru concediile medicale IN CONTINUARE se utilizeaza baza de calcul de la momentul producerii riscului.


Intrebare: Daca medicul de familie sau medicul din ambulatoriul de specialitate acorda concediu medical cu codul 06 pentru o durata mai mare de cinci zile calendaristice, CAS returneaza certificatul medical cu refuz la plata, sau se modifica de catre angajatii CAS incadrarea incepand cu ziua a 6-a?

Raspuns: Certificatul CM se returneaza in vederea modificarii de catre medicul curant care l-a eliberat.


Intrebare: Pentru fondul de sanatate de 6,5 % si 7 % precum si pentru fondul de 0,75 % de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este obligatorie retinerea dischetei cu declaratiile lunare?

Raspuns: NU.


Intrebare: Prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 158/20056 si art. 72 al normelor de aplicare a acestora nu pot fi puse in aplicare intocmai, din cauza ca notarii publici refuza sa legalizeze certificatele medicale pe care persoanele asigurate care desfasoara activitate la mai multi angajatori trebuie sa le prezinte pentru plata, acestora. Notarii motiveaza ca nu pot autentifica un document care ulterior sufera modificari ale datelor inscrise in certificatul autentificat.

Raspuns: OBSERVATIE


Intrebare: Cum se face plata certificatelor medicale pe cod indemnizatie de urgenta (06) care au fost eliberate in ianuarie si februarie 2006, inainte de aparitie a normelor si medicii de familie au acordat mai mult de 5 zile?

Raspuns: Potrivit reglementarilor anterioare.


Intrebare: Persoanele (casnice) care au contract de asigurare la Casa Judeteana de Pensii cu stagiul de cotizare si beneficiaza de concediul de maternitate dupa data de 1 ianuarie 2006, pot fi puse in plata?

Raspuns: NU, daca nu sunt CM in continuare.


Intrebare: Cand trebuie depusa declaratia pentru concedii si indemnizatii in cazul asociatului unic, tinand cont ca in anexa 4 este inscris "incepand cu data de luna anul", iar din contextul legii rezulta ca declaratia se depune o singura data (ca si declaratia de asigurare la Casa de Pensii) conform anexei 4 si se reflecta atunci cand intervine o modificare de venit conform anexei 5?

Raspuns: Persoanele care nu erau asigurate in sistemul public de pensii depun la casa de asigurari de sanatate declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la data la care doresc sa se asigure. Persoanele care au fost asigurate in sistemul public de pensii in temeiul Legii nr. 19/2000, depun declaratia de asigurare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Ord. 60/32/2006.


Intrebare: Membrul unei asociatii familiale care are venitul zero pe decizia de impunere, pentru a beneficia de concediu medical, la ce venit achita contributia de 0,75% pentru concedii si indemnizatii?

Raspuns: La veniturile realizate.


Intrebare: Referitor la art 4 din Normele de aplicare a OUG 158/2005 casele de asigurari de sanatate nu au posibilitatea tehnica de a verifica si valida declaratiile angajatorilor. Propunem ca aceasta prevedere sa fie modificata in sensul: Casele de asigurari de sanatate sa faca doar verificarea formala la preluarea declaratiilor prevazute in anexele 1 si 2 din Norme.

Raspuns: PROPUNERE


Intrebare: Pentru dosarele preluate de casele de pensii cu concedii medicale "in continuare" pe acelasi cod sau pe cod de indemnizatie diferit: va rugam sa ne precizati daca la calculul concediului medical se foloseste media zilnica stabilita in certificatul medical initial (Mzbci) sau se stabileste alta baza de calcul?

Raspuns: Se foloseste Mzbci stabilita la momentul deschiderii dreptului (CM initial).


Intrebare: Nu sunt prevazute persoanele fizice care au incheiat cu CNPAS contracte de asigurare sociala si care ar putea solicita sa beneficieze de concedii si indemnizatii ca si pana la 31.12.2005 (ex. concediu si indemnizatie de maternitate). Cum si unde evidentiem aceste persoane (si indemnizatiile platite acestora), care au fost preluate de la CNPAS ca fiind in concediu medical in continuare?

Raspuns: La nivelul Casei de Asigurari.


Intrebare: Angajatorii mai depun exemplar nr. 2 al certificatului de concediu medical, in cazul in care indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este suportata integral de catre angajator?

Raspuns: DA.