Aceasta este o obligatie legala stipulata in art. 208 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care prevad ca "asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar".


Aceasta obligatie rezida si din principiile care guverneaza sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania:

a) alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari; 

b) solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea fondurilor; 

c) alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru; 

d) descentralizarea si autonomia in conducere si administrare; 

e) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 

f) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat; 

h) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate; 

i) libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate.


Astfel in baza principiului solidaritatii toate persoanele sunt obligate sa se asigure (cu exceptia persoanelor asigurate fara plata contributiei), iar in baza principiului subsidiaritatii persoanele sanatoase platesc pentru persoanele bolnave.