În atenţia furnizorilor care au derulat Programe Nationale de Sanatate la data de 31.12.2015

ANUNT INCHEIERE ACTE ADITIONALE PENTRU ANUL 2016

 

Având în vedere prevederile:

-     HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de

sănătate pentru anii 2015 şi 2016;

realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CAS Suceava deruleaza in luna ianuarie 2016 procesul de

incheiere acte aditionale pentru anul 2016, pentru furnizorii care la data de 31.12.2015 derulau Programe Nationale de Sanatate.

 

Cererile şi documentele trebuie depuse de furnizori, la CAS Suceava, în perioada 25.01.2016 - 28.01.2016.

 

         Documentele necesare încheierii actelor aditionale, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii actelor aditionale.

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,

                           EC. VICTOR CRISTI BLEORTU 

Fișiere atașate

cerere hemoglobina.doc DOCUMENTE SPITALE.doc DOCUMENTE HEMOGLOBINA GLICATA.doc DOCUMENTE FARMACII.doc CERERE-PROGRAME SPITALE.doc CERERE PNS FARMACII.doc