In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Sibiu

 

Avand in vedere adresa CNAS nr. P 8200/26.10.2022, va aducem la cunostinta ca pentru raportarea serviciilor aferente lunii octombrie 2022, calendarele de raportare vor fi configurate in PIAS astfel:

01.11.2022

20.11.2022

asistenta medicala primara

03.11.2022

30.11.2022

unitati sanitare cu paturi

01.11.2022

30.11.2022

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare

01.11.2022

30.11.2022

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

01.11.2022

30.11.2022

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

02.11.2022

30.11.2022

consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat

04.11.2022

30.11.2022

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

01.11.2022

30.11.2022

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

03.11.2022

30.11.2022

programe nationale de sanatate

02.11.2022

20.11.2022

prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

04.11.2022

30.11.2022

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

04.11.2022

30.11.2022

ambulatoriul specialitate pentru medicina dentara de