In atenția furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectru autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
       
În conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 106/32/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii care solicită evaluarea au obligația să faca dovada plății taxei de evaluare, potrivit categoriei din care face parte
 
Nr crt Categorii furnizori de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulbutări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare Taxa de evaluare - urban                             -lei-  Taxa de evaluare - rural                                -lei-
1 Furnizori de dispozitive medicale - comercializare 2,000 500
2 Farmacii comunitare 1,000 150
3 Oficine comunitare rurale de distribuție   100
4 Furnizori de investigații paraclinice - analize medicale de laborator 2,000 500
5 Cabinete de medicină dentară 1,000 250
6 Cabinete de medicină de familie, cabinete medicale de specialitate 1,000 250
7 Furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist 1,000 250
       
Nota: In cazul în care furnizorul deține mai multe punct de lucru/cabinete medicale  în structura sa, evaluarea și plata taxei de evaluare se realizează pentru fiecare punct de lucru/cabinet.
       
1) Plata taxei de evaluare  se va face către Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu, cod fiscal  11342530, în contul nr. RO69TREZ57626A365000XXXX,  deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Sibiu, 
2) Contravaloarea taxei de evaluare se poate achita și la sediul CAS Sibiu, astfel;                                        Luni, Miercuri, Joi şi Vineri - între orele 8:30-13:30, Marţi - între orele 10:00-16:00 (excepție ultima zi lucrătoare din lună); 
       
       
       
Documentele necesare procesului de evaluare se regăsesc în fișierele atașate

Evaluare cabinete medicina dentara

Evaluare cabinete MF + AMB

Evaluare farmacii

Evaluare furnizori dispozitive medicale - comercializare

Evaluare furnizori paraclinice - laborator de analize medicale

Evaluare furnizori servicii conexe TSA