În vederea aplicării corecte a dispozițiilor Ordinului nr.1648/21.06.2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație, CAS Sibiu face următoarele precizări:

 

Ministerul Sănătății distribuie populaţiei medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, în scop preventiv, prin intermediul farmaciilor comunitare, în baza unei prescripții medicale simple (tip PRF) obținută de la medicul de familie.

 

Medicul de familie începând cu prima consultaţie acordată, inclusiv pentru consultaţiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripția medicală o singură dată cu comprimatele de iodură de potasiu 65 mg pacienților eligibili aflați în evidența proprie, utilizând formularul de reţetă simplă tip PRF.

 

Persoanele care nu au medic de familie, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor ori persoanelor lipsite de discernământ care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medic de familie şi completează, în vederea obţinerii prescripţiei, declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4, la Ordin, în faţa medicului de familie.

 

          În cazul pierderii prescripţiei medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripţie medicală sau a reprezentantului legal, în cazul pacientului minor ori lipsit de discernământ, după caz, menţionându-se distinct pe formular "duplicat".

 

Odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, farmaciile pun la dispoziţia pacientului sau a aparţinătorului, respectiv persoanei care ridică medicamentul în numele pacientului şi informaţiile privind modul de administrare, conform Fişei informative pentru pacienţi cu privire la medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate.

 

La ridicarea din farmacie, pacientul ori, după caz, aparţinătorul semnează Acordul pacientului privind administrarea tratamentului cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, prevăzut în anexa nr. 3. Acordul semnat se păstrează în farmacie împreună cu formularul original al prescripţiei medicale emise de medicul de familie

 

Beneficiază de medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate și pacienții străini și apatrizi care, potrivit actelor normative în vigoare, au dreptul la medicamente și/sau servicii medicale în România.

 

Lista pe județe cu farmaciile comunitare care distribuie iodura de potasiu: https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Lista-Farmacii-Iod-pe-judete-1.pdf

 

Mai multe informații găsiți pe site-ul Ministerului Sănătății, accesând link-ul

 https://www.ms.ro/campanie-distributie-iodura-de-potasiu/

 

 

 

CONDUCEREA CASJ SIBIU