In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Sibiu

 

Avand in vedere adresa CNAS nr. P 4775/25.05.2023, va aducem la cunostinta ca pentru raportarea serviciilor aferente lunii mai 2023, calendarele de raportare vor fi configurate in PIAS astfel:

01.06.2023

07.06.2023

asistenta medicala primara

08.06.2023

12.06.2023

unitati sanitare cu paturi

01.06.2023

07.06.2023

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare

01.06.2023

07.06.2023

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

19.06.2023

23.06.2023

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

19.06.2023

23.06.2023

consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat

01.06.2023

07.06.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

19.06.2023

23.06.2023

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

08.06.2023

12.06.2023

programe nationale de sanatate

13.06.2023

19.06.2023

prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

19.06.2023

23.06.2023

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

19.06.2023

23.06.2023

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara