• 01.07.2022
 • 20.07.2022
 • asistenta medicala primara
 • 03.07.2022
 • 31.07.2022
 • unitati sanitare cu paturi
 • 01.07.2022
 • 31.07.2022
 • ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica, medicina fizica si de reabilitare
 • 01.07.2022
 • 31.07.2022
 • asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
 • 01.07.2022
 • 31.07.2022
 • ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu
 • 02.07.2022
 • 31.07.2022
 • consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat
 • 05.07.2022
 • 31.07.2022
 • ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice
 • 04.07.2022
 • 31.07.2022
 • ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
 • 04.07.2022
 • 31.07.2022
 • programe nationale de sanatate
 • 02.07.2022
 • 20.07.2022
 • prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
 • 05.07.2022
 • 31.07.2022
 • dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • 01.07.2022
 • 31.07.2022
 • ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara