Cerere de decontare pentru concedii medicale
Documente solicitate:
- Cerere de recuperare (conform Ordinului 1.165/15.04.2022) - OBLIGATORIU
va rugam sa completati si sa transmiteti (semnat electronic in format PDF sau semnat olograf si scanat) click: acest model
- Centralizator cu CM-uri - OBLIGATORIU
va rugam sa completati si transmiteti (semnat electronic in format PDF sau semnat olograf si scanat) EXACT acest model de centralizator: click: model in format XLS
- Formulare CM scanate - OBLIGATORIU
rezolutie de scanare maxima: 150 dpi; rezolutie recomandata: 75 dpi

 


Platforma apartine CAS Sibiu si, in consecinta, solicitarile se pot depune doar de catre angajatorii ce au sediul social in Judetul Sibiu.
 


Documentele incarcate prin mijloace la distanta prin intermediul platformei online NU se transmit si in format fizic. In cazul in care se constata neconcordante intre documentele incarcate pe platforma si cele raportate in Declaratia 112, transmisa la ANAF de catre societate, CASSB poate solicita documentatia in format fizic, in conformitate cu art. 6 alin (4) din OUG 158/2005.

Documentatia transmisa de catre angajatori in format fizic, prin depunerea la registratura CASSB sau transmitere prin servcii de posta/curierat, NU se incarca pe platforma online.