Procedura de înregistrare a certificatelor digitale (pentru furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Gorj)


 

1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Gorj vor completa, semna şi ştampila  cererea tip în format .doc;


2. Cererea se va depune la sediul CAS Gorj pentru înregistrare, însoţită de documentele prevăzute în nota acesteia.

 

 

 

Procedura de înregistrare a certificatelor digitale (pentru furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Gorj)


 

1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa, semna şi ştampila  cererea tip în format .doc;


2. Cererea se va depune la secretariat CAS pentru înregistrare, trimisă la numar de fax 0253 223 621 sau poate fi scanată şi trimisă la adresa de e-mail office@casgorj.ro cu denumirea subiectului "Cerere Certificat Digital" (pentru operativitate puteţi ataşa pe lângă cererea scanată şi fişierul format .doc);


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare.