Componenţa Consiliului de Administratie al

Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Gorj

 

Nume

Apartenenta

 

 

Făgaş Carmen-Amalia 

Director General al C.A.S.J-Gorj

Popa Valentin

Confederaţia Sindicatelor  Libere  din Români  FRATIA

Danciu Angela

Din partea Prefecturii jud.Gorj

Vrăjitoarea Ion

Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Gorj

Sgarbură Frunză Emil

Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Gorj

Popa Camelia

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Huică Constantin

Confederația Sindicatelor Democratice din România

Munteanu Constantin Alin

Confederaţia Naţionala Sindicala „Cartel Alfa”

Daviţoiu-Leşu Gheorghe

Consiliul Judeţean Gorj