Modalităţi de calcul valoare contract asistenţă medicală dentară/an

  La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere:

 a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;

 c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilită ca raport între lit. a) şi lit. b) se majorează cu 20%, iar pentru medicul care nu a obtinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%;

d) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. c), se majorează cu 50%;

e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel national este de 2.000 lei/lună.

Fișiere atașate

Valori contract medicina dentara - oct 2022.xlsx Valori contract Medicina Dentara 2022.xls Valori contract Medicina Dentara 2021.xls Valori contract 2020 Medicina Dentara.xls Valori contract 2019 Medicina Dentara.xls Valori contract Medicina Dentara 2018.zip Valori contract Medicina Dentara 2017.zip Valori contract Medicina Dentara 2016.zip VALORI CONTRACT STOM AN 2015.doc VALOARE CONTRACT STOM 2014.doc