Fișiere atașate

VALORI CONTRACTATE-MEDICINA FIZICA SI RECUPERARE IN AMBULATORIU ACTUALIZATE MAI 2024.xls VALORI CONTRACTATE-MEDICINA FIZICA SI RECUPERARE IN AMBULATORIU ACTUALIZATE MARTIE 2024.xls VALORI CONTRACTATE-MEDICINA FIZICA SI RECUPERARE IN AMBULATORIU ACTUALIZATE FEBRUARIE 2024.xls Valori contracte medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriu - ianuarie 2024 (2).xls BFT SITUATIA contractelor si platilor 2024.xls Valori contracte - medicina fizica si recuperare in ambulatoriu iulie-decembrie 2023 actualizare oc.xls VALORI CONTRACTATE-MEDICINA FIZICA SI RECUPERARE IN AMBULATORIU ACTUALIZATE DECEMBRIE 2023.xls PUNCTAJE BFT IULIE - DECEMBRIE 2023.xlsx Punctaje BFT Mai 2023.xlsx Valori contract recuperare medicala ian - iun 2023 actualizata in 19 mai 2023.xlsx val contract BFT ian - iunie 2023.xlsx Valori contract Recuperare Medicala DEC 2022.xlsx Valori Contract Recuperare Medicala 2022.xls Valori Contract Recuperare Medicala 2021.xls Valori de contract furnizori medicina fizica si de reabilitare-01.08.2019.xls Valori de contract furnizori medicina fizica si de reabilitare la 01.04.2019.xls Valori de contract specialitatea medicina fizica si de reabilitare 01.05.2018.xls Puncte realizate de furnizorii specialitatea medicina fizica si de reabilitare la 01.05.2018.xls RMFB - Sume contractate trim I 2018.xls RMFB - Sume contractate-decontate 2017 .xls Valori de contract RMFB 01.04.2018.xls Valori contract RMFB-2018.xls Valori de contract specialitatea RMFB 01.10.2017.xls Valori de contract furnizori RMFB 01.04-31.12.2017.xls valori de contract furnizori RMFB 01.01.2017-31.03.2017.xls Valori de contract RMFB-18.11.2016.xls Valori de contract BFT 01.08.2016.xls LISTA VALORILOR DE CONTRACT BFT AN 2015.xls VALORI CONTRACT BFT 01.08.2016-31.12.2016.xls valorile de contract 2014 bft.xls