23.10.2013 CONTRACTARE SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 
Avand in vedere Hg nr. 117/27.03/2013 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 CAS Calarasi stabileste, in perioada 01.11.2013-08.11.2013, actiunea de contractare pentru servicii medicale, medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu sau dispozitive medicale.


CALENDAR DE CONTRACTARE 

01.11.2013-04.11.2013 - depunerea dosarelorde contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, aflate pe site-ul CAS Calarasi. Dosarele vor fi depuse in intervalul orar 9.00-16.00, la secretariatul institutiei.

-
 05.11.2013-06.11.2013 - verificarea dosarelor.

- 
06.11.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/respinse la contractare.

07.11.2013 - depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare si afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse.

08.11.2013 - redactarea si semnarea contractelor.

______________________________________________________________

04.07.2013 - CONTRACTARE SESIUNEA IULIE 2013 

Avand in vedere prevederile HG nr. 117/27.03.2013 pentru aprobarea Contractului -Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 CAS Calarasi stabileste , in perioada 10.07.2013-16.07.2013, actiune de contractare pentru servicii medicale, medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu sau dispozitive medicale.


CALENDAR DE CONTRACTARE 

10.07 - 11.07.2013 - depunerea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Calarasi.
Dosarele se vor depune in intervalul orar 9.00 - 16.00, la secretariatul institutiei.

10.07 - 12.07.2013 - verificarea dosarelor.

12.07.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare.

15.07.2013 - depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare si afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse.

16.07.2013 - redactarea si semnarea contractelor.

___________________________19.04.2013______________________________________

Raspuns contestatii SC PHONIX IMAGISTIC CENTER SRL si SC TOTAL RADIOLOGY SRL  

___________________________17.04.2013______________________________________

Lista furnizorilor Admisi / Respinsi la contractare 2013 
 

Dispozitive medicale 

Farmacii  

Investigatii paraclinice  

 - Ingrijiri la domiciliu  

Recuperare ambulatoriu 
 

Asistenta primara 

Ambulatoriu specialitate 

Investig. para. extrajudetene  

Centre de permanenta 
 

- Spitale  

___________________________12.04.2013______________________________________
 CONTRACTARE 2013 

In atentia furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu 

Calendarul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare si dispozitive medicale pentru anul 2013, se modifica astfel: 

- 
08 - 15 aprilie 2013 - depunerea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate în opisurle pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Cãlãrasi; dosarele se vor depune în intervalul orar 9.00 - 16.30 , la secretariatul central

- 
08.04.2013 -17.04.2013 - verificarea dosarelor

18.04.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare

19.04.2013 - depunerea contestatiilor de cãtre furnizorii respinsi la contractare.

20.04.2013 - afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse .

- 
17.04.- 25.04.2013 - întalniri ale comisiilor mixte constituite în baza prevederilor articolelor: 23 alin. (3) si (4) , 44 alin. (4) si (5), 62 alin. (3) din Contractul-cadru si a comisiei de contractare pentru negociere cu furnizorii de servicii medicale, calculul valorilor care urmeazã a fi contractate.

26.04 -30.04.2013 - redactarea si semnarea contractelor pentru anul 2013.

** Nota: Vã rugãm sã respectati termenele stabilite si sa depuneti toate documentele solicitate în formatul precizat.


CONTRACTARE 2013 - IN ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

COMPLETARE OPIS DOCUMENTE
- Declaratie de program, alte locuri de munca medic / personal angajat.(vizualizare aici) 

___________________________04.04.2013______________________________________ 
CONTRACTARE 2013 

In atentia furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu 

Procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare si dispozitive medicale pentru anul 2013, se va desfasura in luna aprilie 2013, conform urmatorului calendar de contractare:

08 - 13 aprilie 2013 - depunerea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Calarasi; dosarele se vor depune in intervalul orar 900 - 16 30 , la secretariatul institutiei

08.04.2013 -15.04.2013 - verificarea dosarelor

15.04.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare

-
 16.04.2013 - depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare

18.04.2013 - afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse

15.04.- 25.04.2013 - intalniri ale comisiilor mixte constituite in baza prevederilor articolelor: 23 alin. (3) si (4) , 44 alin. (4) si (5), 62 alin. (3) din Contractul-cadru si a comisiei de contractare pentru negociere cu furnizorii de servicii medicale, calculul valorilor care urmeaza a fi contractate

26.04 -30.04.2013 - redactarea si semnarea contractelor pentru anul 2013. 

Nota:
¢ In cazul in care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente si unele materiale sanitare si de dispozitive medicale depun cererile insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele stabilite si comunicate prin prezenta si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele mentionate, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul de asigurari sociale e sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, si notificate de indata casei de asigurari de sanatate, respectiv Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
¢ Avand in vedere cele prezentate, pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de contractare pe anul 2013, va rugam sa respectati termenele stabilite si sa depuneti toate documentele solicitate in formatul precizat