AUTENTIFICARE
  • Data zilei curente se inserează automat şi nu poate fi modificată ulterior.
  • Datele se pot introduce de un număr indefinit de ori, dar NUMAI pentru ziua curentă. Ultimele date sunt reţinute. NU se pot modifica datele pentru zilele anterioare.