********* 2024 *********

Valori de contract ianuarie 2024

***********2023******************

Valori de contract 2023

********* 2022 *********

Valori de contract 2022

Valori de contract februarie 2022

Valori de contract ianuarie 2022

********* 2021 *********

Valori de contract 2021

********* 2020 *********

Valori de contract mai 2020

Valori de contract aprilie 2020

Valori de contract martie 2020

Valori de contract ianuarie 2020

********* 2019 *********

Valori de contract august-decembrie 2019