Lista telefoanelor CJAS

NUMERE ROBOT TELEFONIC

TASTA

INTERIOR

COMPARTIMENT

0

200

SECRETARIAT/REGISTRATURA

1

209

GESTIUNE ASIGURATI/CARD NATIONAL DE SANATATE

2

212

COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMATIEI

3

210

FORMULARE/CARD  EUROPEAN

4

206

CONCEDII MEDICALE

5

218

RESURSE UMANE

6

207

DISPOZITIVE MEDICALE

7

205

MEDICINA  DE FAMILIE/SPITALE/STOMATOLOGIE

8

215

FARMACII

9

213

CONTABILITATE

 

Fax 0235 369 103
Centrala

0235 369 104

COMPARTIMENT INTERIOR
Asigurati
Gestiune asigurati, card national de sanatate

209

Concedii medicale 206
Card european 210
Furnizori
Sef serviciu - relatii cu furnizorii 201
Medicina de familie 205
Clinic 214
Paraclinic 214
Dispozitive medicale-aprobari 207
Dispozitive medicale facturare/decontare 211
Contractare clinic si Ingrijiri la domiciliu 223
Farmacii 215
Serviciul medical 208
Contractare spitale 205
Altele
Secretariat, Registratura 200
Control 219
Juridic 216
Contabilitate 213
Tehnologia informației 212
Resurse umane 218