Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui reprezintă interesele asiguraţilor săi, la o populaţie de 453.113 locuitori.
    Din data de 08.03.2004 instituţia funcţionează in sediul propriu, situat in Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.131.
-    telefon : 0235 369104, 0235 369105
-    fax: 0235 369103, 0235 369115
-    web: www.casan.ro/cjasvs
-    e-mail: oficial@cjasvs.ro
-    sesizari:  sesizari@cjasvs.ro
-    telverde: 0800 800 986

În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Vaslui funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.
     Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor săi ale căror contribuţii le gestionează cu maximă responsabilitate, conform normelor în vigoare şi reprezintă asiguraţii în relaţia cu furnizorii de servicii medicale fiind o instituţie deschisă pentru a colabora pe termen lung cu toţi factorii implicaţi activ în domeniul sănătăţii pentru promovarea calităţii la costuri minime.
     
Principalele atribuţii ale CAS Vaslui, sunt următoarele:
•    să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
•    să administreze bugetul propriu;
•    să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;
•    să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;
•    să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;
•    să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
•    să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
•    să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;
•    să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
•    poate să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;
•    să asigure, în calitate de instituţiei competentă, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state;
•    alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii